Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Karol Kisantal KKI Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Miroslav Uhrin UMI Rozvrh
Zástupca riaditeľa pre odborný výcvik
 
 
Marta Ajnácskőiová AM Rozvrh
Majsterka
 
 
Bc. Ľubomír Antal AĽB Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Zdena Bamburová BZM Rozvrh
Majsterka
 
 
PaedDr. Ján Barto BJP Rozvrh
Triedny učiteľ: II.FP
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Ing. Vojtech Bódi BVI Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Eva Csanková CEM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.MT
 
 
Ing. Žaneta Csobová CZI Rozvrh
Triedna učiteľka: I.DN
Vedie krúžok: Viac ako peniaze
 
 
Ing. Agnesa Daňková DAI Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Ladislav Farkas FLI Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.C
Vedie krúžok: Krúžok odbornej informatiky
 
 
Mgr. Silvia Fiľová FSM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Vladimír Gubala GVB Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Krúžok programovania Arduino
 
 
Ing. Mária Habodász HMI Rozvrh
Triedna učiteľka: II.H
 
 
MVDr. Beata Hodulová HBM Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AD
 
 
Marian Hrinko HM Rozvrh
Majster
 
 
Bc. Pavel Hudec HPB Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Zdenek Huszty HZM Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.D
 
 
Bc. Jozef Imrecze IJB Rozvrh
Majster
 
 
Miroslav Janský JM Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Gastro I.
 
 
Barbara Kakuková KB Rozvrh
Majsterka
 
 
Ing. Andrea Kisantalová KAI Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Čarovné medovníčky
 
 
Bc. Ján Kortiš KJB Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Juraj Kovács KJI Rozvrh
Triedny učiteľ: II.GC
Vedie krúžok: Fyzikálny krúžok
ingjurajkovacs@gmail.com
 
 
PhDr. Ingrid Kováčová KIP Rozvrh
Triedna učiteľka: I.GH
 
 
Bc. Milan Kozák KMB Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Gastro II.
 
 
Bc. Štefan Kožiak KŠB Rozvrh
Majster
 
 
Bc. Jozef Kruško KJB Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Mária Kubišová KMI Rozvrh
Triedna učiteľka: I.CM
 
 
Mgr. Adriana Lévay Marek LAM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.MC
 
 
Ing. Ľudovít Lipták LLI Rozvrh
Triedny učiteľ: III.MT
Vedie krúžok: Dopravná výchova
 
 
Ing. Karolína Matzenauer MKI Rozvrh
Triedna učiteľka: III.GHC
 
 
Bc. Jozef Morong MJB Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Tvorivosť
 
 
Bc. Helena Nemogová NHB Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martin Pliešovský VPM Vychovávateľ
 
 
Mgr. Štefan Szőke SŠM Rozvrh
Triedny učiteľ: I.FP
Triedny učiteľ: III.C
Vedie krúžok: Športové všeličo
 
 
Ing. Ladislav Tóth TLI Rozvrh
Učiteľ
 
 
Štefan Tóth Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Všetko pre nás
Foto PaedDr. Jana Vargová VJP Rozvrh
Triedna učiteľka: I.RCD
 
 
Ing. Dagmar Vašová VDI Rozvrh
Triedna učiteľka: II.DR
Vedie krúžok: Environmentálny
 
 
Ing. Romana Vetráková VRI Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Ing. Ivan Vilhan VII Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Ľudmila Zaťková ZLP Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
    Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
  • 047/5621527

Fotogaléria