Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Karol Kisantal KKI Riaditeľ
 
 
Ing. Miroslav Uhrin UMI Zástupca riaditeľa pre odborný výcvik
 
 
Marta Ajnácskőiová AM Majsterka
 
 
Bc. Ľubomír Antal AĽB Majster
Vedie krúžok: Diagnostika osobných automobilov
 
 
Mgr. Katarína Balážová BKM Triedna učiteľka: II.FP
 
 
Mgr. Zdena Bamburová BZB Majsterka
 
 
PaedDr. Ján Barto BJP Učiteľ
Vedie krúžok: Športové hry
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Ing. Vojtech Bódi BVI Majster
 
 
Mgr. Eva Csanková CEM Učiteľka
 
 
Ing. Žaneta Csobová CZI Učiteľka
Vedie krúžok: Finančná gramotnosť
 
 
Ing. Agnesa Daňková DAI Učiteľka
 
 
Ing. Ladislav Farkas FLI Triedny učiteľ: IV.C
Vedie krúžok: Krúžok odbornej informatiky
 
 
Bc. Vladimír Gubala GVB Majster
 
 
Ing. Mária Habodász HaMI Triedna učiteľka: II.H
Vedie krúžok: Krúžok technológie 1
 
 
Ing. Martin Hlavatý HMI Učiteľ
 
 
MVDr. Beata Hodulová HBM Triedna učiteľka: III.AD
Vedie krúžok: Konverzácia v nemeckom jazyku II.
 
 
Bc. Pavel Hudec HPB Majster
Vedie krúžok: Motokárový I.
 
 
Mgr. Zdenek Huszty HZM Triedny učiteľ: IV.D
Vedie krúžok: Internetový
 
 
Bc. Jozef Imrecze IJB Majster
 
 
Miroslav Janský JM Majster
Vedie krúžok: Gurmán
Vedie krúžok: Studená kuchyňa
 
 
Ing. Andrea Kisantalová KAI Majsterka
Vedie krúžok: Čarovné medovníčky
 
 
Bc. Ján Kortiš KJB Majster
 
 
Ing. Juraj Kovács KJI Triedny učiteľ: II.GC
Vedie krúžok: Fyzikálny krúžok
ingjurajkovacs@gmail.com
 
 
Bc. Štefan Kováč KŠB Majster
Vedie krúžok: Krúžok elektrotechnikov
 
 
PhDr. Ingrid Kováčová KIP Učiteľka
Vedie krúžok: Kultúra a poznanie
Vedie krúžok: Regionálno - kultúrny
 
 
Bc. Milan Kozák KMB Majster
Vedie krúžok: Gastro-krúžok
 
 
Bc. Štefan Kožiak KŠB Majster
 
 
Bc. Jozef Kruško KJB Majster
Vedie krúžok: Motokárový II.
 
 
Ing. Mária Kubišová KMI Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia v nemeckom jazyku
 
 
Mgr. Adriana Lévay Marek LAM Triedna učiteľka: II.MC
 
 
Ing. Ľudovít Lipták LLI Triedny učiteľ: III.MT
Vedie krúžok: Dopravná výchova
 
 
Ing. Karolína Matzenauer MKI Triedna učiteľka: III.GHC
Vedie krúžok: Anglická konverzácia
Vedie krúžok: Angličtinou krok za krokom k maturite
 
 
Bc. Jozef Morong MJB Majster
Vedie krúžok: Tvorivosť
 
 
Bc. Helena Nemogová NHB Učiteľka
 
 
Mgr. Štefan Szőke SŠM Triedny učiteľ: III.C
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
Vedie krúžok: Športové všeličo
 
 
Ing. Anna Števková SAI Učiteľka
Vedie krúžok: Ekonomicko - úradnícky krúžok
 
 
Ing. Ladislav Tóth TLI Učiteľ
Vedie krúžok: Šachový
 
 
Štefan Tóth Majster
Foto PaedDr. Jana Vargová VJP Učiteľka
Vedie krúžok: Matematicko - počítačový krúžok
 
 
Ing. Dagmar Vašová VDI Triedna učiteľka: II.DR
Vedie krúžok: Environmentálny
 
 
Ing. Romana Vetráková VRI Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Anglický jazyk pre maturantov I.
 
 
Ing. Ivan Vilhan VII Učiteľ
 
 
PaedDr. Ľudmila Zaťková ZLP Učiteľka
Vedie krúžok: Literatúra a jazyk v kocke I.

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
    Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
  • 047/5621527

Fotogaléria