Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.DL
I.FP
I.GH
I.MT
I.RCD
I.CM
II.DR Triedny učiteľ Ing. Dagmar Vašová
II.FP Triedny učiteľ Mgr. Katarína Balážová
II.GC Triedny učiteľ Ing. Juraj Kovács
II.H Triedny učiteľ Ing. Mária Habodász
II.MC Triedny učiteľ Mgr. Adriana Lévay Marek
III.AD Triedny učiteľ MVDr.Beata Hodulová
III.C Triedny učiteľ Mgr. Štefan Szőke
III.GHC Triedny učiteľ Ing. Karolína Matzenauer
III.MT Triedny učiteľ Ing. Ľudovít Lipták
IV.A Triedny učiteľ Ing. Romana Vetráková
IV.C Triedny učiteľ Ing. Ladislav Farkas
IV.D Triedny učiteľ Mgr. Zdenek Huszty

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
    Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
  • 047/5621527

Fotogaléria