Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.CM Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Kubišová
I.DN Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Žaneta Csobová
I.FP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Szőke
I.GH Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Ingrid Kováčová
I.MT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Csanková
I.RCD Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Vargová
II.DR Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dagmar Vašová
II.FP Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ján Barto
II.GC Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Juraj Kovács
II.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Habodász
II.MC Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Lévay Marek
III.AD Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Beata Hodulová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Szőke
III.GHC Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Karolína Matzenauer
III.MT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudovít Lipták
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Romana Vetráková
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ladislav Farkas
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenek Huszty

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
    Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
  • 047/5621527

Fotogaléria