Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  Chemické laboratórium CHL 15 Rozvrh
  Laboratórium 1 LAB1 12 Rozvrh
  Laboratórium 2 LAB2 15 Rozvrh
  LEM1 a OU EL LEM1 a OU EL 0
  OU ANJ OU ANJ 0
  OU NEJ OU NEJ 0
  OU OVY 1 OU OVY 1 0
  OU OVY 2 OU OVY 2 0
  OU OVY 3 OU OVY 3 0
  OU OVY STR OU OVY STR 0
  pracovisko 2 P2 0
  pracovisko 3 P3 0
  pracovisko 4 P4 0
  pracovisko 5 P5 0
  pracovisko 6 P6 0
  pracovisko 7 P7 0
  pracovisko 8 P8 0
  Projektová učebňa 23 PU 20 Rozvrh
  Telocvičňa 1 TV 1 30 Rozvrh
  Telocvičňa 2 TV 2 30 Rozvrh
  Telocvičňa 3 TV 3 30
  Trieda U11 U11 0
  Trieda U4 U4 0
  U 201 U 201 20
  Učebňa 5 U5 24
  Učebňa 6 U 6 16
  Učebňa 6 U6 0
  Učebňa automobilov U AUO 24 Rozvrh
  Učebňa cudzích jazykov 101 CJ 1 30 Rozvrh
  Učebňa cudzích jazykov 205 CJ 3 20 Rozvrh
  Učebňa cudzích jazykov CEM CJ 4 20 Rozvrh
  Učebňa cudzích jazykov SAM CJ 5 20 Rozvrh
  Učebňa elektrotechnických predmetov 1 U EL1 30 Rozvrh
  Učebňa elektrotechnických predmetov 2 U EL2 30 Rozvrh
  Učebňa elektrotechnických predmetov 3 U EL3 24
  Učebňa humanitných predmetov 105 U 105 30 Rozvrh
  Učebňa humanitných predmetov 203 U 203 30 Rozvrh
  Učebňa maďarského jazyka U MJ 30 Rozvrh
  Učebňa matematiky a fyziky U M-F 0 Rozvrh
  Učebňa odborných predmetov 110 U 110 24 Rozvrh
  Učebňa odborných predmetov 207 U 207 30 Rozvrh
  Učebňa odborných predmetov 210 U 210 30 Rozvrh
  Učebňa odborných predmetov AŠ U AŠ 24 Rozvrh
  Učebňa odborných predmetov EKO U EKO 30 Rozvrh
  Učebňa prírodovedných predmetov 103 U 103 30 Rozvrh
  Učebňa prírodovedných predmetov 211 U 211 30 Rozvrh
  Učebňa slovenského jazyka 111 U SJ1 30 Rozvrh
  Učebňa slovenského jazyka 2 U SJ2 30 Rozvrh
  Učebňa strojárskych predmetov U STR 24 Rozvrh
  Učebňa výpočtovej techniky 1 U VT1 15 Rozvrh
  Učebňa výpočtovej techniky2 U VT2 24 Rozvrh
  Učebňa výpočtovej techniky3 U VT3 0 Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
    Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
  • 047/5621527

Fotogaléria